Yönetim

Genel Merkez Yönetim Kurulu, 2018-2020 yılları arasında görev yapmak üzere 15 Nisan 2018 tarihinde seçilerek göreve başlamıştır.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 59 saniye okuma süresine sahiptir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu
Doç. Dr.  Okan Cem Çırakoğlu   Genel Başkan okancem.cirakoglu@psikolog.org.tr
Doç. Dr.  İlkiz Altınoğlu Dikmeer   Genel Başkan Yardımcısı ilkiz.dikmeer@psikolog.org.tr
Doç. Dr.  Sait Uluç   Genel Başkan Yardımcısı sait.uluc@psikolog.org.tr
Uzm. Psk.  Ebru Ergin   Genel Sekreter ebru.ergin@psikolog.org.tr
Psk.  Özlem Ulutaş Akarken   Genel Sayman ozlem.akarken@psikolog.org.tr
Dr. Öğr. Üyesi  Kürşad Demirutku   Üye kursad.demirutku@psikolog.org.tr
Dr. Öğr. Üyesi  Mine Cihanoğlu   Üye mine.cihanoglu@psikolog.org.tr
Kli. Psk.  Seren Akıncı Özdurulmuş   Üye seren.akinci@psikolog.org.tr
Uzm. Psk.  Nergiz Özdemir   Üye nergiz.ozdemir@psikolog.org.tr
Psk.  Ercal Başal   Üye ercan.basal@psikolog.org.tr
Araş. Gör.  Burcu Korkmaz   Üye burcu.korkmaz@psikolog.org.tr
Dr. Psk.  Nihan Tezer Yörük   Yedek Üye nihan.tezer@psikolog.org.tr
Araş. Gör.  Özge Şahin   Yedek Üye ozge.sahin@psikolog.org.tr
Uzm. Psk.  Belgin Üstün Güllü   Yedek Üye belgin.ustun@psikolog.org.tr
         
         
Dernek Profesyonelleri
  Aras Onur   Genel Koordinatör aras.onur@psikolog.org.tr
  Çiğdem Aydın   Sorumlu (Mali & Adli İşler) cigdem.aydin@psikolog.org.tr
  Melike Oral   İdari Asistan melike.oral@psikolog.org.tr

 

 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.