Yıpranma Payı Hakkımız!

Fiili hizmet tazminat hakkımız için mücadelemizi sürdürüyoruz

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 54 saniye okuma süresine sahiptir.

 
(...)
 
Bu yasanın bu haliyle yürürlüğe girmesini kabul etmiyoruz. Yapımı sürecinde bizlere fikrimizi sormadınız, ancak artık sesimizi duymak zorundasınız. Aşağıdaki üç temel talebimizin karşılanması için tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak bugün başlayacak imza kampanyamız başta olmak üzere kesintisiz mücadele etmeye devam edeceğiz.
 
Taleplerimiz
-Sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçilerin dahil edildiği,
-Geçmiş çalışma yıllarını kapsayan,
-Fiili çalışma süresi şartını kaldıran,
yeni bir yasal düzenlemenin yapılmasıdır. 
 
Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri geçmişten bugüne mücadelemizi sürdürdük, hakkımız olanı alana kadar da kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.
 
 
 
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ - TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ - SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ - TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ - DEVRİMCİ SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI - TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ - TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ
 
 
 

 
Basın açıklamasının tam metnine ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. 
 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.