TPD 33. Olağan Genel Kurul Nisan ayında

Türk Psikologlar Derneği 33. Olağan Genel Kurul toplantısı Nisan ayı başında Bursa\'da yapılacaktır.

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 19 saniye okuma süresine sahiptir.

Türk Psikologlar Derneği 33. Olağan Genel Kurul toplantısı 3 Nisan 2014 Perşembe ve 4 Nisan 2014 Cuma günleri (iki gün olacak şekilde) 13.00–17.00 saatleri arasında Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi Meşrutiyet Cad. 22/12 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

 

Yukarıda belirtilen tarihte yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan 2014 Perşembe ve 11 Nisan 2014 Cuma günleri (iki gün olacak şekilde) Bursa Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, Orhangazi Salonunda 16.30–19.00 saatleri arasında aşağıda yazılı gündem ile yapılacaktır.

 

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ 33.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

1.Gün

1.      Yoklama ve dernek başkanının açılış konuşması

2.      Başkanlık divanı üyelerinin seçimi

3.      Saygı duruşu

4.      Yönetim Kurulu’nun çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması

5.      Denetleme Kurulu’nun denetleme raporunun okunması

6.      Etik Kurul raporunun okunması

7.      Yönetim ve denetleme kurulları raporları üzerinde görüşme, oylama ve Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üyelerinin ayrı ayrı aklanması

8.      Tüzük maddeleri ile ilgili değişiklik önerilerinin oylanması

 

2. Gün

1.      Yönetim kurulu Seçimi

2.      Denetleme kurulu Seçimi

3.      Etik kurul seçimi

4.      Yönetim kurulunun gelecek çalışma dönemi programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi ve oylanması

5.      Dilek ve öneriler

6.      Kapanış

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>