Toplantıların Tasnif ve Numaralandırılması

Olağan ve olağanüstü toplantılar yeniden numaralandırılmıştır.

0%
*Bu yazı tahmini 5 dakika 35 saniye okuma süresine sahiptir.

1976 yılında kurulan derneğimizin tarihinde toplam 36 genel kurul toplantısı düzenlenmiş; olağan ve olağanüstü bu toplantıların düzenli olarak numaralandırılması yapılmıştır. Ne var ki kurumuzun kayıtları ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Dernekler Daire Başkanlığı ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne yapılan bildirim ve kayıtlar titizlikle incelendiğinde, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının numaralandırılmasında bazı aksaklıklar tespit edilmiştir. Sehven farklı numaralandırıldığı tespit edilen genel kurul toplantılarının yeniden tasnifi benimsenmiş olup olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına atfedilen sıra numaraları düzenlenmiştir.

09.07.1977 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısının 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı
03.06.1978 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısının 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı
17.11.1979 tarihinde düzenlenen 3. Olağan Genel Kurul Toplantısının 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı
13.06.1981 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısının 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı
03.07.1982 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısının 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı
24.12.1983 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısının 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı
22.12.1984 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısının 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı
21.12.1985 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısının 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı
20.12.1986 tarihinde düzenlenen 9. Olağan Genel Kurul Toplantısının 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı
26.12.1987 tarihinde düzenlenen 10. Olağan Genel Kurul Toplantısının 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı
17.12.1988 tarihinde düzenlenen 11. Olağan Genel Kurul Toplantısının 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı
23.12.1989 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısının 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı
15.12.1990 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısının 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı
11.01.1992 tarihinde düzenlenen 14. Olağan Genel Kurul Toplantısının 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı
09.01.1993 tarihinde düzenlenen 15. Olağan Genel Kurul Toplantısının 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı
29.01.1994 tarihinde düzenlenen 16. Olağan Genel Kurul Toplantısının 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı
28.01.1995 tarihinde düzenlenen 17. Olağan Genel Kurul Toplantısının 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı
20.01.1996 tarihinde düzenlenen 18. Olağan Genel Kurul Toplantısının 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı
11.01.1997 tarihinde düzenlenen 19. Olağan Genel Kurul Toplantısının 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı
10.01.1998 tarihinde düzenlenen 21. Olağan Genel Kurul Toplantısının 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı
26.12.1998 tarihinde düzenlenen 22. Olağan Genel Kurul Toplantısının 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı
22.01.2000 tarihinde düzenlenen 24. Olağan Genel Kurul Toplantısının 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı
27.01.2001 tarihinde düzenlenen 25. Olağan Genel Kurul Toplantısının 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı
27.01.2002 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısının 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı
18.04.2004 tarihinde düzenlenen 27. Olağan Genel Kurul Toplantısının 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı
16.04.2006 tarihinde düzenlenen 28. Olağan Genel Kurul Toplantısının 26. Olağan Genel Kurul Toplantısı
20.04.2008 tarihinde düzenlenen 29. Olağan Genel Kurul Toplantısının 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı
16.04.2010 tarihinde düzenlenen 31. Olağan Genel Kurul Toplantısının 28. Olağan Genel Kurul Toplantısı
28.04.2012 tarihinde düzenlenen 32. Olağan Genel Kurul Toplantısının 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı
10.04.2014 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısının 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı
24.04.2016 tarihinde düzenlenen 34. Olağan Genel Kurul Toplantısının 31. Olağan Genel Kurul Toplantısı
15.04.2018 tarihinde düzenlenen 35. Olağan Genel Kurul Toplantısının 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı
06.07.1991 tarihinde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 1. Olağanüstü Genel Kurul Top.
22.02.1997 tarihinde düzenlenen 20. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 19. Olağan Genel Kurul Top. 3. Oturum
06.06.1998 tarihinde düzenlenen 22. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 2. Olağanüstü Genel Kurul Top.
10.01.2010 tarihinde düzenlenen 30. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 3. Olağanüstü Genel Kurul Top.
19.03.2017 tarihinde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 4. Olağanüstü Genel Kurul Top.

olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.