Olağan Genel Kurul Toplantısı Ertelendi

2020 yılında düzenlenecek olağan genel kurul toplantısı ertelendi.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 50 saniye okuma süresine sahiptir.

Derneğimizin 2020 yılında düzenlenecek olağan genel kurulu toplantısının 19 Nisan 2020 Pazar günü Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde (Ankara) düzenlenmesi için gerekli hazırlıklar Aralık 2019’dan itibaren tamamlanmıştır.

Ne var ki 13 Mart 2020 tarihinde Çankaya Belediyesi tarafından gönderilen yazıda “ev sahipliği yaptığımız veya yapacağımız kültür ve sanat etkinlikleri, sosyal etkinlikler (…) festival gibi etkinlikler 2 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir,” denilerek salon kullanımının mümkün olmayacağı duyurulmuştur.

Ayrıca T.C. İçişleri Bakanlığının 16 Mart 2020 tarihli 81 il valiliğine Korona virüsü tedbirleri konulu ek bir genelge gönderilmesine dair duyurusunda sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 pazartesi saat 23.59 itibarıyla geçici olarak erteleneceği ilan edilmiştir.

Açıklanan zorunlu nedenlerden ötürü Türk Psikologlar Derneğinin olağan genel kurul toplantısı, ikinci bir düzenlemeye kadar ertelenmiştir. Olağanüstü durumun sona ermesi ve kamu otoritesi tarafından izin verilmesinin ardından genel kurul toplantısına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

Saygıyla duyurulur.

Türk Psikologlar Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.