Hastanelerde manevi bakım uzmanı

Açıklama

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 59 saniye okuma süresine sahiptir.

 10.01.2015

Değerli üyelerimiz;

Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 7 Ocak 2015’de imzalanan ‘Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü’  ile sağlık kuruluşlarında manevi bakım uzmanlarının yer alacağı duyurulmuş ve belli kuruluşlarda pilot uygulamalar başlatılmıştır. İlgili bakanlıklar tarafından manevi bakım uzmanlarının meslek ve görev tanımları henüz netlik kazanmamıştır.
Bireyin ruh sağlığını ilgilendiren konularda bu alanda çalışan meslek örgütlerinin katılımının olmamasının üzücü olduğunu hatırlatıyor psikologların hak, yetki ve sorumluluklarının uluslararası eğitim ve meslek örgütleri tarafından yıllar önce belirlenmiş kriterlerle tanımlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Uluslararası İş Örgütü (ILO), Avrupa Psikoloji Birliği (EFPA) gibi birçok kurum bu konuda çok açık tanımlamaları yıllardır kullanmakta ancak ülkemizde bunun yerine kaynağı belirsiz bazı düzenlemeler senelerdir dayatılmaktadır.
Türk Psikologlar Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak konuyu yakından takip etmekte ve olası görev çatışmaları durumuyla ilgili avukatlarımız ve ilgili meslek kuruluşları ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Görüşmeler sonucunda üyelerimiz konuyla ilgili en kısa sürede bilgilendirilecektir. Bu süre zarfında konuyla ilgili görüş ve önerilerinizi bilgi@psikolog.org.tr adresine yollamanızı rica ederiz.
Türk Psikologlar Derneği
Genel Merkez Yönetim Kurulu
 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>