36. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Toplantı çağrısı ve toplantı rehberine ulaşabilirsiniz.

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 53 saniye okuma süresine sahiptir.

Bilindiği üzere 19 Nisan 2020 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Türk Psikologlar Derneğinin olağan genel kurul toplantısı, yasal düzenlemeler ve kamu otoritelerinin kararları uyarınca ileri bir tarihe ertelenmiştir. Buna göre Türk Psikologlar Derneği 36. Olağan Genel Kurulu, 29 Mart 2021 Pazartesi günü saat 11.30’da, Fethiye Sk. 5/1 Çankaya Ankara adresindeki Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Belirtilen tarihte yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda toplantı, 10 Nisan 2021 Cumartesi günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Şili Meydanı Paris Cad. 49B Çankaya Ankara adresindeki Çankaya Sahnesi'nde aynı gündemle düzenlenecektir.

Türk Psikologlar Derneği 36. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

  1. Hazirun Tespiti
  2. Genel Başkanın Açılış Konuşmaları
  3. Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçimi ve Yetkilendirilmesi
  4. 2018-2020 Dönemi Konsolide Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
  5. 2018-2020 Dönemi Dernek Organlarının İbra Oylamaları
  6. 2021-2023 Dönemi Dernek Organlarının Seçimi
  7. Kapanış

Yeni tip Korona virüsü salgınının varyasyon risk haritası uyarınca Ankara ili için pazar günlerini kapsayan olası bir sokağa çıkma kısıtlaması ihtimali göz önünde bulundurularak toplantının cumartesi günü düzenlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca 24.04.1930 tarih 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, T.C. İçişleri Bakanlığının 30.10.2020 tarihli (CİMER) yazısı, T.C. Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 tarihli COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve T.C. İçişleri Bakanlığının 11.11.2020 tarihli genelgesinin amir hükümlerine dayanarak yeni tip Korona virüsü salgını nedeniyle genel kurul toplantısının düzenlenmesinde alınacak başlıca önlemler ile genel hatırlatmalar toplantı rehberinde yayımlanmıştır. Toplantı rehberine erişmek için tıklayınız.


* T.C. Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2021 tarih 2021/14 sayılı kararı uyarınca rehberin Salgın Önlemleri başlıklı ikinci bölümünün 1. maddesi güncellenmiştir. İl UHK kararı gereği toplantıya girişlerde HES kodu sorgulaması zorunlu kılınmıştır.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.