Türk Psikologlar Derneği Travma Afet ve Kriz Birimi Koordinatörleri genel toplantı öncesi ilk toplantısını yaptı.

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 25 saniye okuma süresine sahiptir.

 Türk Psikologlar Derneği Travma Afet ve Kriz Birimi Koordinatörleri genel toplantı öncesi ilk toplantısını yaptı.

Birimin temel yapısının ve yeni dönem projelerinin tartışıldığı toplantıda birime yeni başvuruların da yer alacağı

geniş katılımlı bir toplantının yapılmasına karar verildi.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.