Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi' nin 21.Olağan Genel Kurulu

Seçim 15 Şubat 2018 Perşembe Saat:19.00

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 23 saniye okuma süresine sahiptir.

 Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi' nin 21.Olağan Genel Kurulu

 
 

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi'nin 21.Olağan Genel Kurulu

8 Şubat 2018 Perşembe günü, saat 19:00'da, 1456 sokak, No.92, K.2, D.4, Alsancak İzmir adresindeki Şube Ofisi'nde; çoğunluğun sağlanamaması halinde

 15 Şubat 2018- Perşembe günü, saat 19:00'da, salt çoğunlukla 1456 sokak, No.92, K.2, D.4, Alsancak İzmir adresindeki Şube Ofisi'nde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur. 


 
 
 GÜNDEM 
 1.Açılış ve Saygı Duruşu
 2.Divan Başkanı'nın seçimi 
 3.Faaliyet Raporu'nun sunulması
 4.Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının okunması ve aklanması 
 5.Yeni dönem tahmini bütçesinin görüşülmesi 
 6.Yeni Yönetim, Denetim ve Etik Kurulları'nın seçilmesi 
 7.Dilek ve temenniler
 8.Kapanış 

 

 

 

 
 
 
 
Turk Psikologlar Dernegi Izmir Subesi
Yonetim Kurulu

İletisim:
1456 sok. No:92 (Yaşar Apt.) Kat:2 Daire:4 Alsancak/İZMİR
Tel: 90(232) 422 12 08
       90(533) 482 55 22

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.