Travma Giriş Eğitimimiz.

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 23 saniye okuma süresine sahiptir.

 13-14 Ağustos 2016 Tarihlerinde Travma Giriş Eğitimimiz;

TPD İzmir Şubesi' nde Travma, Afet ve Kriz Birimi' nden

 Deniz Eryılmaz, Ayperi Öziş,

Nevin Küçük ve Nurhayat Dirik tarafından verilmiştir.

Eğitimci ve Katılımcılarımıza teşekkürlerimizle...

 

TPD İzmir Şube YK

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.