TPDİZMİR ŞUBE ÇALIŞMA GRUPLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI

TPD İzmir şubesi LGBT, TRAVMA, ÇOCUK VE ERGEN, PROJE ve EĞİTİM çalışma grupları ile yeni kurulacak KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET Çalışma grubu koordinasyon...

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 14 saniye okuma süresine sahiptir.

 TPD İzmir şubesi ÇALIŞMA GRUPLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI

TPD İzmir şubesi LGBT, TRAVMA, ÇOCUK VE ERGEN, PROJE  ve EĞİTİM çalışma grupları ile yeni kurulacak  KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET Çalışma grubu koordinasyon için biraraya geldiler.

Şubemizin kurumsal kapasitesini arttırmak ve sistematik olarak gelişimini sağlamak için yapılan toplantı; 

Çalışma gruplarının görevi rol ve sorumluluklarını, yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek, Çalışma gruplarının çalışma şekillerini belirlemek, Çalışma grupları  arası iletişimin nasıl sağlanacağı ile ilgili strateji belirlemek ve Çalışma gruplarının şu ana kadar neler yaptığı ile ilgili diğer birimleri bilgilendirmesi amacıyla gerçekleştirildi  çalışma gruplarının soru, sorun ve önerileri de değerlendirildi.

Tüm çalışma gruplarımıza yapmış oldukları faaliyetler ve katılımları için teşekkür ederiz.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.