TPD İZMİR ŞUBESİ TRAVMA BİRİMİ' NE İZMİR ÜNİVERSİTESİ DESTEĞİ

Başta Rektör Prof. Dr. Kayhan Erciyes olmak üzere İzmir Üniversitesi' ne teşekkürü borç biliriz.

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 56 saniye okuma süresine sahiptir.

 

Ülkemizde ve dünyada yaşanan doğal ya da  insan eliyle meydana gelen

travmatik olaylar nedeniyle bu olaylara hazırlıklı olmak

bir zorunluluk haline gelmiştir.

 

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Travma, Afet ve Kriz Birimi olarak  

hazır olabilmek ve hızlı müdahalede bulunabilmek adına

bir dizi çalışma yürütmekteyiz.

 

Yürüttüğümüz bu çalışmalarımıza hiçbir zaman desteğini esirgemeyen,

başta Rektör Prof. Dr. Kayhan ERCİYEŞ olmak üzere

İzmir Üniversitesi’ne teşekkürü borç biliriz.

 

TPD İzmir Şubesi

Yönetim Kurulu Adına

Bşk. Uzm. Psk. Ayperi Öziş

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.