RUH SAĞLIĞI MESLEK DERNEKLERİ UYARDI.

Ruh sağlığı hizmeti , ruh sağlığı meslek mensupları tarafından verilmelidir.

0%
*Bu yazı tahmini 5 dakika 57 saniye okuma süresine sahiptir.

 RUH SAĞLIĞI MESLEK DERNEKLERİ UYARDI.

Ruh sağlığı hizmeti , ruh sağlığı meslek mensupları tarafından verilmelidir.

Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Doç. Dr Halis ULAŞ, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Başkanı Psk. Mevlüt ÜLGEN, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi Başkan Yrd. Prof. Dr. Yelda KAĞNICI, YK. Üyesi Uzm. Psk. Dan. Vedat YALÇINÖZ Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi Shu Hülya BİLGİN ve Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği İzmir Temsilcisi Uzm. Psk.Pınar ÖNEN, 15 Mart 2019 Cuma günü Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi’nde düzenledikleri basın toplantısı ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Ulusal Meslek Standardı hazırlık sürecinde olan “Manevi Danışmanlık” konusunda açıklamada bulundular, gelişmeler hakkında bilgi verdiler.

Ruh Sağlığı Meslek Dernekleri adına açıklamayı yapan Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Doç. Dr Halis ULAŞ,

“Kamuoyuna da yansıdığı üzere 2015 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hastaneler, öğrenci yurtları gibib kurumlarda kadro ve unvanı olmamasına rağmen bazı diyanet personeli “Manevi Danışman” olarak görevlendirilmeye başlanmıştır. Bu görevlendirmeler yasal ve bilimsel dayanaktan yoksun olup; etik olarak da mesleki sınırları aşan yanlış uygulamalara yol açmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu görevlendirmeleri ve sözde unvanı meşrulaştırmak adına MYK’ya başvurmuştur ve Manevi Danışmanlık Ulusal Meslek Standardı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

MYK Ulusal Meslek Standardı Taslağında, sağlık tesisi, ceza infaz kurumları, sosyal hizmet kurumları, öğrenci yurtları vb. kamu-özel kurumları ile gerektiğinde afet ve acil durum bölgelerinde çalışması planlanan manevi danışmanlar Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektöründe tanımlanmıştır. Oysa hazırlanmakta olan taslakta mesleğin uluslararası sınıflandırma sistemlerindeki yeri “din ile ilgili profesyonel meslek mensupları” olarak geçmektedir. İlk oluşturulan taslakta manevi danışmanlara aynı zamanda psikolojik yönden de “danışmanlık, rehberlik, tedavi, iyileştirme, destekleme ve kılavuzluk etme” gibi ruh sağlığı mesleklerinin yetkin ve yetkili olduğu görevler de tanımlanmıştır. Ruh sağlığı meslek dernekleri olarak bu taslağa itiraz edilmiştir. Söz konusu tanımlamalar manevi danışmanlığın bir ruhsal zorlanma, ruhsal hastalık ya da bozukluklarda bir psikolojik danışmanlık, rehberlik, destek ve neredeyse tedavi yaklaşımı olarak ele alındığını göstermektedir. Bu durum özellikle ruhsal zorlanma, hastalık ya da bozukluklarda ülkemizde mevcut ruh sağlığı meslek mensuplarının görev alanlarının ihlaline neden olacaktır. Psikolojik yardım ve desteğin olmazsa olmazı psikoloji ve psikopatoloji bilgi ve tecrübesidir. Bu kişilerden fiziksel, zihinsel, ruhsal, duygusal sorun alanlarına ilişkin bir destek beklenmektedir. Bu alanda mesleki eğitim, bilgi ve deneyimi olamayan kişilerin ruh sağlığı alanında görevlendirilmesi toplum ruh sağlığı açısından da oldukça kaygı vericidir. Bireylerin mensup oldukları din ya da inançlarla ilgili din adamlarından dini bilgi ve dini rehberlik almaları temel insan hakkıdır ancak ruhsal zorlanma, hastalık ya da bozukluklarda alınması gereken ya da sunulması gereken, “ruh sağlığı hizmeti”dir. Ruh sağlığı hizmeti de ilgili alanlarda yetişmiş olan ruh sağlığı meslek mensupları tarafından verilmelidir.

Uluslararası standartlara aykırı olarak din görevlisini sağlık ve sosyal hizmetler başlığı altında ele almak kabul edilemez. Bu durum, ruh sağlığı alanında sözde yeni meslekler türeterek ülkemizde incinebilir gruplara, çocuklara, gençlere, engellilere, ruhsal zorluk, ruhsal hastalık ve bozukluğu olan bireylere faydadan çok zarar getirecektir.

Soruna temel çözüm mevcut ruh sağlığı meslekleri mensuplarına ait kadroların artırılması ve bilimsel ve nitelikli hizmet vermelerinin önünün açılması olmalıdır. “ dedi.

Toplantı ULAŞ’ın “ biz ruh sağlığı meslek dernekleri olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve MYK tarafından hazırlanan “Manevi Danışmanlık” meslek standardı taslağını kabul etmediğimizi, bu haliyle geçmesi durumunda toplum ruh sağlığı ve mesleki sınırlarımız adına yasal yollara başvuracağımızı bir kez daha belirtiyoruz. Basın toplantısı ve yapacağımız etkinliklerle kaygılarımızı mesleki sorumluluk gereği kamuoyu ile paylaşıyoruz. Paylaşmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede meslek dermekleri olarak 19 Mart 2019 günü akşam Konak belediyesi, Türkan Saylan Kültür Merkezinde yapacağımız toplantı /foruma tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz “ şeklinde yaptığı çağrı ile son buldu.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.