RAPOR 2

TRAVMA, AFET VE KRİZ BİRİMİ

0%
*Bu yazı tahmini 17 dakika 40 saniye okuma süresine sahiptir.

 TRAVMA, AFET VE KRİZ BİRİMİ FAALİYET RAPORU

(2016-2018)

 

y       17 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da meydana gelen bombalı saldırıda etkilenen kişilere verilen psikososyal destek çalışmalarına devam edildi. Devam eden görüşmelerin yanı sıra, yönlendirilen 3 kişi ile daha bireysel görüşme yapılmaya başlandı.

y        18 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır’da meydana gelen askeri konvoy saldırısında şehit olan vatandaşlarımızın ailelerine psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirildi.  Bu kapsamda 3 şehit yakını ziyaret edilerek, bu ziyaretler sonucu belirlenen 3 kişi ile de bireysel görüşme yapılmaya başlandı.

y        13 Mart 2016 tarihinde gerçekleşen 3. Ankara bombalamasından etkilenenler için yapılacak psikososyal

destek çalışmaları için koordinasyon tamamlandı.

 

y        8 Mart 2016 Salı günü TPD İzmir Yönetim Kurulu ve TPD İzmir Travma, Afet ve Kriz Birimi olarak toplanılarak doğu ve güneydoğudaki çatışma bölgelerinden göç eden ailelere psikososyal destek verecek gönüllüler belirlenip, yapılması muhtemel çalışmalar için koordine sağlandı.

 

y        5-7 Mayıs tarihleri arasında, Bursa Nilüfer Belediyesi’nin organizasyonuyla TPD İzmir Şube olarak, derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Eryılmaz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ayperi Öziş ve Nurhayat Dirik tarafından, 40 meslek elemanına ‘Travma Temel Eğitimi’ verildi. Travma konusunda temel bilgilendirmelerin ve travma saha uygulamalarının anlatıldığı, 3 gün süren eğitim, Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşti.

 

y       13 Mayıs’ta Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ‘nın oluşturduğu Psikososyal Dayanışma Ağı (PSDA) İzmir Grubu bir araya geldi. Toplantıya Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi’ni temsilen derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Eryılmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Ayperi ÖZİŞ katıldı. Toplantıda PSDA çalışmaları kapsamında destek verilen başvuranlara/danışanlara rapor hazırlanmasıyla ilgili taslaklar üzerinden konuşuldu ve bir günlük eğitim planlaması yapıldı. Ayrıca THİV Cizre raporu ele alınıp, PSDA İzmir olarak neler yapılabileceği konuşuldu.

y       31 Mayıs’ta TPD İzmir Travma, Afet ve Kriz Birimi olarak, Soma Çocuk Gelişim Merkezi’nde psikoeğitim ve imajinasyon çalışması düzenlendi. ''Çocuklar, Kayıplar ve Yas '’ konulu çalışma, Uzm. Psk. Danışman Ezgi Denizel Güven ve Psikolog Esma Çetin tarafından gerçekleştirildi.

y       13 Mayıs’ta Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ‘nın oluşturduğu Psikososyal Dayanışma Ağı (PSDA) İzmir Grubu

 

1 Haziran tarihinde, TPD İzmir Şube'nin  ev sahipliğinde 4. Psikososyal Dayanışma Ağı (PSDA) İzmir toplantısı gerçekleşti. Dayanışma Ağı içinde meslek örgütlerinin işbirliği üzerine konuşulan toplantıya; Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Sosyal Hizmet Uzmanları  Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Kaos GL, TODAP ve Toplumcu Psikologların temsilcileri katıldı. 

y       7 Haziran tarihinde İstanbul Vezneciler’de gerçekleşen bombalı saldırıda etkilenenlere ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına verilecek psikososyal destek için kamuoyuna çağrı yapıldı.

11 Haziran’da gerçekleşen “Mevcut Çocuk Hakları Ağlarının Çocukların Sesi Olarak Harekete Geçmesi İçin Güçlendirilmesi Projesi Bölgesel Çalıştayı”nın 3. toplantısına Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi’ni temsilen, Gülin URCUN katıldı. Toplantıda, bir önceki toplantıda çalışılmaya başlanan, “Ege’de çocuk istismarla değil, oyunla büyür.” vizyonu doğrultusunda oluşturulan proje taslağı üzerinde çalışmalar yapılmış ve ilerleyen zamanlarda katılımcı örgütlerin işbirliğiyle yürütülebilecek olası çalışmaların temelleri atılmıştır.

y       11-12 Haziran Bolu Göynük’te; Türk Psikologlar Derneği Ankara, İstanbul ve İzmir Şube’lerinin travma eğitimcileri toplandılar. İki günlük yoğun geçen toplantıda, TPD travma eğitimlerinin standardizasyonu çalışmalarını tamamladılar. Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi’nden Deniz ERYILMAZ çalışmalara katıldı. 

y       21 Haziran’da, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (Doctors Without Borders - MFS) temsilcileri ile, TPD İzmir Travma, Afet ve Kriz Birimi adına Bengisu Üzel Tanrıverdi ve Gülin Urcun’nun katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, İzmir’de yasayan Suriyeli mülteciler için ruh sağlığı konusunda ne tur hizmetlerin sunulduğu, mültecilerin bu konudaki ihtiyaçlarının neler olduğu, kendilerinin bu hizmetlere erişiminin nasıl olduğu ve bu erişimde ne tür problemlerle karşılaşıldığı gibi konular görüşüldü.

y       TPD İzmir Travma, Afet ve Kriz Birimi'nden Psk. Deniz Eryılmaz ve Psk. Nevin Küçük'ün İlk Ses Gazetesi ile “Mülteci çocuklar savaş travması yaşıyor.” başlıklı  röportaj yaptı. 

y       Travma Birimi Eş Başkanı Nevin Küçük Siviltoplumdestek.org'da toplumsal travmalarda ortaya çıkan tepkileri ve psikolojik destek sürecini anlattı.

y       13-14 Ağustos 2016 Tarihlerinde Travma Giriş Eğitimimiz; TPD İzmir Şubesi' nde Travma, Afet ve Kriz Birimi' nden Deniz Eryılmaz, Ayperi Öziş, Nevin Küçük ve Nurhayat Dirik tarafından verilmiştir.

y       Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Travma, Afet ve Kriz Birimi, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı’nın Kurumsal Destek hibesiyle 10 gönüllü uzmanının katıldığı EMDR Temel Düzey Eğitimi’ni tamamladı.

 

 

y       5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi’ne yapılan bombalı saldırı sonrasında psikososyal destek için birim gönüllüleri toplanarak

y       İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile iletişime geçilmiştir.

y       5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırı sonrası Türk Psikologlar Deneği İzmir şubesi çalışmalarına başlamak için hızlı bir şekilde harekete geçip, ilk toplantısını 14.01.2017 tarihinde gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda psikososyal destek programı belirlendi ve diğer çalışmalarda olduğu gibi alt birimler ve gönüllü psikologlarımızla çalışmalar başlatıldı. Süreç dahilinde düzenli aralıklarla yapılan toplantılarla genel durum değerlendirmeleri yapıldı ve buna devam edilmektedir.

y       İlk olarak Travma ve etkileri üzerine hazırlanan kısa bilgilendirme broşürü ile taziye mektupları, Adliye, Baro ve Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiş ve her türlü Psikolojik destek için TPD Travma Afet ve Kriz Biriminin gönüllü hizmet vereceği vurgulanmıştır.

y       Belirlenen müdahale programı dahilinde yapılanlar;

y       1) Travma Bilgilendirme Grupları: Belirlenmiş gruplara travma bilgilendirme semineri yapılarak, travma ve travma sonrası süreçle ilgili grup çalışmaları yapıldı.

y       Bu çalışma için elimize ulaşan ilk liste 60 kişiden oluşmaktaydı ve çalışmalara hemen başlandı.

Bilgilendirme seminerleriyle toplam 75 kişi ile temasa geçilmiştir.

·         17.01.2017 tarihinde sabah grubu ile 1. Bilgilendirme Semineri düzenlenmiştir. 2 si erkek 12 si kadın toplam 14 katılımcı dahil olmuştur.

·         17.01.2017 tarihinde öğlen grubu ile 2. Bilgilendirme Semineri düzenlenmiştir. 2 si erkek 12 si kadın toplam14 katılımcı dahil olmuştur.

·         23.01.2017 tarihinde 3. Bilgilendirme Semineri düzenlenmiştir. 8’i erkek 13’ü kadın toplam 21 katılımcı dahil olmuştur.

·         26.01.2017 tarihinde 4. Bilgilendirme Semineri yapılmıştır. 3’ü kadın toplam 3 katılımcı dahil olmuştur.

·         27.01.2017 tarihinde 5. Bilgiledirme Semineri yapılmıştır. 4’ü erkek 7’si kadın toplam 11 katılımcı dahil olmuştur.

·         30.01.2017 tarihinde 6. Bilgilendirme Semineri yapılmıştır. 1’i erkek 11’i kadın 12 katılımcı dahil olmuştur.

2) Travma Paylaşım Grupları: Yapılan bilgilendirme seminerlerinden sonra grup içerisinde ihtiyacı olan kişilerin katılımı ile gerçekleşen paylaşım grupları yapıldı.

 

Kişiler bu çalışmalara dahil olmalarıyla travma sonrası süreç ile ilgili baş etme üzerine daha detaylı çalışma yapıldı.

Yapılan 3 Paylaşım grubu ile toplam 22 kişi ile çalışılmıştır.

·         25.01.2017 tarihinde 1. Paylaşım Grubu yapılmıştır. 1’i erkek 5’i kadın toplam 6 katılımcı çalışmaya dahil olmuştur.

·         07.02.2017 tarihinde 2. Paylaşım grubu yapılmıştır. 3’ü erkek 6’sı kadın 9 katılımcı çalışmaya dahil olmuştur.

·         10.02.2017 tarihinde 3. Paylaşım Grubu yapılmıştır. 1’i erkek 6’sı kadın toplam 7 katılımcı çalışmaya dahil olmuştur.

3) Bireysel Psikolojik Destek: Yapılan paylaşım grubu çalışmalarından sonra kişilerin ihtiyaçları dahilinde bireysel destek almalarına yönlendirilmiştir.

·         Toplam 17 kişi bireysel destek için gönüllü psikologlarımıza yönlendirilmiştir.

o   9 kişi bireysel destek almıştır,

o   bireysel destek yönlendirmelerin 6’sı halen devam etmekte, 3’ü sonlandırılmıştır.

4) Taziye – Ev Ziyaretleri: SHUD İzmir Şube Bşk. Tufan Fırat Göksel ile TPD Travma Birimi adına Ercan Yıldız taziye ziyaretine gidilmiştir. Evde Musa Can’ın eşi, oğlu, iki abisi ve yengesi ile görüşülmüştür. Kendimiz tanıtılarak orada bulunma nedenimiz ve iki dernek hakkında bilgi verildi. Travma sonrası stres tepkiler, neler iyi gelir, ne zaman uzmana baş vurmalı, vb konularda bilgi verildi.

5) Yaralı Ziyareti: TPD  Travma Afet Kriz  Birimi adına Bengisu Üzel Tanrıverdi Adliye patlamasında yaralanan adliye çalışanı bir kişi ile Manisa da evde görüşme yaptı ve psikoeğitim çalışması yaparak ilgili yerlere yönlendirdi.

 

y       8-9 Nisan 2017 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Afet Gönüllüleri ve Afette Rehber Çevirmenler Topluluğu, DEU-ARÇ tarafından düzenlenen gönüllü eğitimine derneğimiz Tarvma, Afet ve Kriz Birimi'nden Uzm. Psikolog Dünya Polat katılarak 'Travmatik Yaşantıların Etkileri ve Psikososyal Müdahale’yi anlatmıştır.

 

 

 

13 Mayıs Buca Kazası Müdahale Çalışması

 

13 MAYIS – 30/06/2017 TARİHLERİ ARASINDA TOPLAM

BİREYSEL GÖRÜŞME

23 yetişkin, 1 çocuk görüşmesi

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2

TPD TRAVMA KOMİSYONU TOPLANTISI

2

PDR, SHUDER, TPD KOORDİNASYON TOPLANTISI

2

EV ZİYARETİ

4

SELANİKLİLER DERNEĞİ ZİYARETİ

2

PAYLAŞIM GRUBU

2 grupla toplamda 2 oturum, toplamda 9 katılımcı

 

13/05/2017

y       İzmir Buca Yaylacık Mahallesinden “Anneler Günü” etkinliği için düzenlenen gezi sırasında Muğla’da meydana gelen trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetmiş ve çok sayıda yaralı tedavi altına alınmıştır.

y       TPD tarafından Yaylacık Mahallesine durum tespiti amaçlı ziyaret yapılmıştır.

y       TPD den Deniz Eryılmaz, Özge Erarslan , Türk PDR-DER ve SHUDER  temsilcileri ile  Yaylacık Mahallesinde bir araya gelerek 3 derneğin iş birliği için ilk adım atılmıştır.

y       Sosyal medya üzerinden 3 derneğin adı altında baş sağlığı metni yayınlanmıştır.

y       Belediye ile iletişim kurulmuştur.

14.05.2017

·         Buca Belediyesinin sağladığı olanaklar ile psikososyal destek merkezinin yeri Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Merkezi olarak belirlenmiş ve başvuruların yapılması için sabit bir hat tahsis edilmiştir. Yer ve telefon numarası netleştiği için psikososyal destek çağrısının duyurulduğu afişler basılmıştır. Özge Erarslan, Zehra Gem, Burcu Ebru Aydoğdu, Ercan Yıldız

·         Cenazelerin defni için TPD’den iki üye katılmış, taziye çadırına 3 dernekten üyeler katılmıştır.

15/05/2017

·         Çevre hastane ve sağlık ocağı hekimlerine ulaşılmış ve olası travma belirtileri konusunda bilgilendirilmiştir.

·         Psikososyal destek çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç listesi hazırlanmış ve Buca belediyesine iletilmiştir.

·         Deniz ERYILMAZ, Zehra Gem, Hasan Arslan ve TÜRK PDR DER İL

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.