NÖROPSİKOLOJİK OLGULARA YÖNELİK BİLİŞSEL REHABİLİTASYON: İLKELER, YÖNTEMLER VE TEDAVİ PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Kimler Katılabilir: Psikologlar, Nörologlar, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimleri...

0%
*Bu yazı tahmini 8 dakika 9 saniye okuma süresine sahiptir.

 BARBARA WILSON, PhD

JILL WEINGARDNER, PhD
 Oliver Zangwill Center for Neuropsyhological Rehabilitation, UK
 07-11 Aralık 2014, İZMİR
 
 Düzenleyenler:
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Böl. Prof. Dr. Sonia Amado
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Hale Karapolat
Türk Psikologlar Derneği  İzmir Şubesi
 
 Eğitim Dili: İngilizce (Özet çeviriler yapılacaktır)
 Eğitim Tarihi: 07-11 Aralık 2014 (5 gün)
 
 Kimler Katılabilir: Psikologlar, Nörologlar, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimleri...
 
Barbara WILSON Kimdir?
Barbara Wilson yaklaşık 40 yıldır beyin hasarı rehabilitasyonu alanında çalışan bir klinik nöropsikologtur. Kendisinin 21 adet basılmış kitabı (bir tane de baskıda), 189 hakemli dergilerde makalesi, 120 kitap bölümü ve geliştirdiği 8 nöropsikolojik testi bulunmaktadır. Yaptığı çalışmalar ile birçok ödüle layık görülmüştür. 2011 yılında Uluslararası Nöropsikiyatri Birliği’nin Ramon Y Cahal ödülünü kazanmıştır. 1991 yılında kendisinin kurduğu ‘Neuropsychological Rehabilitation’ dergisinin editörlüğünü yapmaktadır. 1996 yılında Oliver Zangwill Centre for Neuropsychological Rehabilitation merkezini açmıştır. O tarihten itibaren profesyonel olarak merkezinde rehabilitasyon uygulamalarına devam etmektedir. Bunun yanı sıra yıl içinde dünyayı dolaşarak birçok farklı ülkede ‘Bilişsel Rehabilitasyon’ eğitimleri düzenlemektedir.
 
 
Jill WINEGARDNER Kimdir?
Birçok farklı nöropsikolojik hasta grubu ile bilişsel rehabilitasyon çalışmaları yürütmektedir. Jill Winegardner, Barbara Wilson ile birlikte Oliver Zangwill Centre for Neuropsychological Rehabilitation merkezinde görev almaktadır.
 
Bilişsel Rehabilitasyon Nedir?
Nörolojik beyin hastalarında fiziksel ve fonksiyonel sorunların yanı sıra bilişsel fonksiyonlarda da çeşitli derecelerde bozukluklar gözlenmekte ve bu durum kişinin günlük yaşamını, etkinliklerini, bağımsızlığını, sosyal ve mesleki performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Bilişsel rehabilitasyon, farklı etiyolojilerdeki nörolojik hasarları takiben dikkat, bellek, dil, uzamsal algılama ve problem çözme gibi alanlarda ortaya çıkan bilişsel işlev bozukluklarını tedavi etmeyi ya da hafifletmeyi amaçlayan bir süreç olarak tanımlanabilir. Rehabilitasyonun amaçlarından biri de kişinin bellek, dikkat, yürütücü işlevler ve görsel-uzamsal becerilerini arttırarak günlük işlevselliklerine katkı sağlamaktır.
Avrupa’da 1980’lerde tanımlanan ve o zamandan beri çalışılan bir alan olan bilişsel rehabilitasyonun ülkemizde yaygın olarak kullanılmadığı görülmektedir. Ülkemizde nörolojik hasarlar yaşayan kişilere genellikle medikal tedaviler uygulanmakta ancak bilişsel bozuklukların iyileştirilmesine yönelik bir tedavi uygulanmamaktadır. Bu açıdan bakıldığında bilişsel rehabilitasyonun bilimsel teorilere temellendirilerek, etkin ve profesyonel uygulamalarının ülkemizde yaygınlaştırılması amacıyla profesyonel eğitim programlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Eğitim programı özeti:
Progresif olmayan beyin hasarlı kişilerin (travmatik beyin yaralanması, inme, ensefalit ve hipoksik beyin hasarı) yaşadığı problemlerin tartışılması ile eğitim başlayacaktır. Farklı bilişsel problemlerin ayırt edilmesi ve bilişsel problemlerin duygusal, sosyal ve davranışsal problemlerden ayırt edilmesi de dikkate alınacaktır. Eğitim, beyin hasarlı kişilerin değerlendirme yolları ile devam edecektir. Daha sonra rehabilitasyonun tarihi ve genel ilkeleri aktarılacaktır. Ardından, bellek, dikkat, yürütücü işlevler, görsel-uzamsal ve görsel-algısal zorluklar ele alınarak, bu problemlerle ilgili yöntemler aktarılacaktır. Hem grup hem bireysel terapi yöntemleri; bilişsel bozuklukları bulunan kişilere nasıl tedavi programı geliştirileceği anlatılacaktır. Bilişsel rehabilitasyonun etkisini göstermek amacıyla klinik örnekler değerlendirilecektir. Nöropsikolojik rehabilitasyonun kişilerin günlük yaşam problemlerini telafi etmede, bypass etmede ve azaltmada yardımcı olduğu gösterilerek kişilerin kendi yaşam çevrelerinde daha etkin oldukları aktarılacaktır.
 
 
 
 
 
Öğrenme Çıktıları
1.     Beyin hasarının bilişsel, duygusal ve psikososyal sonuçlarını anlamak
2.     Biliş, duygu ve davranış arasındaki çakışmaların farkında olmak
3.     Beyin hasarlı kişilerin problemlerini anlamada kullanılan bazı nöropsikolojik ve işlevsel testlere aşinalık kazanmak
4.     Geri kazanım mı, telafi edici mi tartışmalarını kavramak
5.     Bellek, yürütücü işlevler, dikkat, görsel-uzaysal ve görsel-algısal hastalıkları yönetmede farklı yollar ile çalışma bilgisi kazanmak
6.     Bireysel ve grup terapilerinin avantaj ve dezavantajlarını tartışabilmek
7.     Tedavi programı hazırlamayı öğrenmek
8.     Bilişsel rehabilitasyonun etkisini destekleyen bulguların farkındalığını kazanmak
 
 
Eğitim Programı:
 
1. Gün
Sabah
Öğle
Problems faced by survivors of brain injury
 
Neuropsychological Assessment
 
Functional Assessment
 
Assessment for Rehabilitation
General Principles of Rehabilitation
Models of Rehabilitation
Restitution versus compensation
Goal Setting
2. Gün
Sabah
Öğle
Assessment of Memory problems
Ways to improve learning
Compensatory memory aids
Adapting the environment
Assessment of Attention and Executive Functions
Management of problem solving difficulties, attention and prospective memory  impairments associated with executive deficits
3. Gün
Sabah
Öğle
Assessment of visual perceptual and visual spatial difficulties
Management of visual perceptual and visual spatial difficulties
Practical group work
 
4. Gün
Sabah
Öğle
Management of Emotional Consequences of Brain Injury
Individual and Group Therapy
Management of Behavioral Disturbances seen after Brain Injury
5. Gün
Sabah
Öğle
Working with Families
Planning a Treatment Programme
Core Components of Rehabilitation
Patient examples to illustrate the principles of rehabilitation
Patient examples from participants
General Discussion and Closing Remarks
 
Workshopa katılmak için :
*Kayıt ve ödeme bilgilerini TPD İzmir Şubesi 0232 422 12 08  veya 0 533 482 55 22 numaralı telefonlarına ulaşarak  alabilirsiniz.
ÜCRET: 1.200,00TL KDV
Taksitli ödemelerde Kayıt İçin Son Gün: İlk  başvuru ve birinci taksit ödeme işlemi 7 Kasım 2014 tarihine kadar  yapılmalıdır. Kontenjan sınırlı olup kayıt kabul başvuru sırasına göre yapılacaktır.
1.      Taksit 600,00 TL KDV ( 7 Kasım 2014)
2.      Taksit 600,00 TL KDV (5 Aralık 2014)
Eğitimin başlama tarihinden bir hafta öncesinde yapılacak iptallerde ödemenin 0\'u geri verilecektir.
Tüm workshop saatlerini eksiksiz dolduran katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>