MÜLTECİ VE GÖÇMEN ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

MÜLTECİ BİRİMİ TOPLANTISINA....

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 14 saniye okuma süresine sahiptir.

Konak Belediyesi Kent Konseyi' nin 1 Ekim 2015  Tarihindeki

Mülteci Birimi Toplantısı'na TPD İzmir Şubesi'ni temsilen  

Şube Başkanımız Ayperi Öziş ve Tarık Gandur katılmıştır.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.