Mevcut Çocuk Hakları Ağlarının Çocukların Sesi Olarak Harekete Geçmesi İçin Güçlendirilmesi Projesine Katılım

Çocuk Merkezi, SHUDER ve Türk PDR-Der ortaklığı ile yürütülmekte olan...

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 2 saniye okuma süresine sahiptir.

Mevcut Çocuk Hakları Ağlarının Çocukların Sesi Olarak Harekete Geçmesi İçin Güçlendirilmesi Projesine Katılım
 
Çocuk Merkezi, SHUDER ve Türk PDR-Der ortaklığı ile yürütülmekte olan “Mevcut Çocuk Hakları Ağlarının Çocukların Sesi Olarak Harekete Geçmesi İçin Güçlendirilmesi–Uluslararası İle Ulusal Ve Yerel Arasında Bağlantı Kurmak” başlıklı projenin ikinci toplantısı İzmir'de düzenlendi. Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi’ni temsilen, Pınar AKDEMİR GANDUR'un ve Bengisu ÜZEL TANRIVERDİ'nin katıldığı toplantı sonucunda, katılımcılar “Ege’de çocuk istismarla değil, oyunla büyür.” vizyonunu ortaya koymuş ve bu vizyon doğrultusunda çeşitli stratejiler geliştirmiştir.
 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.