Mesleğe Hoş Geldiniz Belgeleriniz!

İzmir Üniversitesi mezuniyet töreni....

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 35 saniye okuma süresine sahiptir.

 

2015 Yılı İzmir Üniversitesi psikoloji bölümü mezunlarına

mesleğe hoş geldiniz belgeleri, mezuniyet törenlerinde dağıtılmıştır.

İzmir Üniversitesi mezunlarına belgeleri

Yönetim Kurulu Başkanımız Uzm. Psk. Ayperi Öziş tarafından verilmiştir.

Tüm yeni mezunlarımıza yaşamlarında ve yaşam boyu öğrenme süreclerinde başarılar dileriz...

 

 

 

 TPD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.