GÖNÜLLÜLERİMİZLE SAHA ÇALIŞMALARI İÇİN BİRARADAYIZ

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Proje Geliştirme Komisyonu GÖNÜLLÜLÜK ve PROJEÇalışmaları kapsamında ilk toplantısını 27.04.2016 Çarşamba günü gerçekleşti

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 5 saniye okuma süresine sahiptir.

 GÖNÜLLÜLERİMİZLE SAHA ÇALIŞMALARI İÇİN BİRARADAYIZ

                Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Proje Geliştirme Komisyonu GÖNÜLLÜLÜK ve PROJEÇalışmaları kapsamında ilk toplantısını 27.04.2016 Çarşamba günü gerçekleştirdi.
 
                İzmir ilindeki Farklı üniversitelerden gelen 23 Öğrencinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda;sosyal sorumluluk nedir, ne değildir, psikoloji öğrencisi olarak topluma ve derneğe nelerkatabiliriz, toplumsal çalışmalarda dikkatedilmesi gereken ana konular tartışıldı.
 
               Psikolog Nevin KÜÇÜK’ün moderatörlüğünde gerçekleşen çalışmada; öğrenciler hangi konularda çalışmak istedikleri, bu çalışmaları yapmak için ihtiyaçlarının neler olduğu ve bu çalışmaları yaparken olmasını istemediği şeyleri grup çalışması halinde sundular.
 
              Çalışmanın sonunda alınan ortak kararla 18 Mayıs 2016 Çarşamba 18’de tekrar toplanılmasına, gönüllü grubu ile iletişim kurulmasını sağlayacak mail grubunun oluşturulmasına karar verildi.Ayrıca çalışmanın sonunda öğrenciler katılımcı üniversiteler olarak gruplara ayrıldı ve taslak bir sosyal sorumluluk projesi fikri ile 18 Mayısa kadar kendi aralarında bir çalışma yapmaları konusunda hep birlikte fikir birliğine varıldı.
 
 
 
 
 
TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ AR-GE VE PROJE GELİŞTİRME BİRİMİ  

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.
>