ÇOCUKLAR VE ERGENLER

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, Travma Afet ve Kriz Birimi tarafından düzenlenen “Çocuklar ve Ergenler:

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 18 saniye okuma süresine sahiptir.

 ÇOCUKLAR VE ERGENLER "KIRILGANLIKTAN SAĞLAMLIĞA"

 

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, Travma Afet ve Kriz Birimi tarafından düzenlenen “Çocuklar ve Ergenler: Kırılganlıktan Sağlamlığa” ana temalı II. İzmir Travma Sempozyumu 08 – 09 Aralık 2018 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde çok yoğun ilgi ve katılımla gerçekleştirildi.

...

Bu yıl ikincisi düzenlenen sempozyumda iki gün boyunca çocuk ve ergenlerde örseleyici yaşam deneyimlerinin etkileri, psikolojik sorunlara neden olan yatkınlık faktörleri ve koruyucu mekanizmalar ele alındı. Travmatik deneyimlere maruz kalmış çocuklarla ve ailelerle çalışırken dikkat edilmesi gereken noktalar, müdahale yaklaşımları ve bakış açıları alanda deneyimli uzmanlar tarafından aktarıldı. Travma alanında çalışmanın güçlükleri ve tükenmişlikle başa çıkma yolları tartışıldı. Ayrıca çocuk koruma olgularında başvurulan adli süreçlerdeki disiplinler arası roller hakkında bilgiler paylaşıldı.

Çocuklara yönelik ihmal, istismar, ensest, göç, yerinden edilme, mültecilik, yoksulluk, duygusal yoksunluk, cezaevinde çocuk olmak ve çocuklarda kronik hastalıklar gibi konular sempozyumun teması etrafında konuşuldu.

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi olarak sempozyumun gerçekleşmesini sağlayan Travma Afet ve Kriz Birimimize, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Deniz Özer Eryılmaz’a, düzenleme kuruluna, bilimsel programda ve çalışma gruplarında görev alan hocalarımıza, meslektaşlarımıza, organizasyonda çalışan öğrencilerimize bu etkili ve güzel çalışma için teşekkür ediyoruz. Yoğun bir ilgi ve katılımla bizlerle olan katılımcı meslektaşlarımız ve öğrencilerimiz bizlere moral ve motivasyon sağladılar. Geri bildirimleri ve paylaşımları ile güç verdiler.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.