Çocuk İhmal ve İstismarını Tanıma

Çocuk ihmal ve istismarını tanıma, fark etme, bildirme ve önleme konulu seminer meslektaşımız ...

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 38 saniye okuma süresine sahiptir.

 Çocuk ihmal ve istismarını tanıma, fark etme, bildirme ve önleme konulu seminer meslektaşımız

Selcan Yavuz tarafından İzmir Çiğli Tuğba Özek Anadolu Lisesi’nde ve meslektaşımız

Melis Okkaoğlu tarafından İzmir Çiğli Naime Tömek Mesleki ve Yeknil Anadolu Lisesi’nde

21 Haziran 2018 tarihinde bütün okul öğretmenlerine yönelik olarak verilmiştir.

Katılımcılarımıza ve meslektaşlarımıza teşekkür eder, başarılar dileriz.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.