“ Çocuk Cinsel İstismarına Yaklaşım Eğitimi “

0%
*Bu yazı tahmini 5 dakika 14 saniye okuma süresine sahiptir.

 “ Çocuk Cinsel İstismarına Yaklaşım Eğitimi “ yapıldı. 


          Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi, İzmir Kent Konseyleri  işbirliği ile Çocukları Cinsel İstismardan Korumak  amaçlı Çocuk Cinsel İstismarını Önleme Projesi başlattı.

Proje çerçevesinde  psikolog ve sosyal hizmet  uzmanlarına yönelik olarak  “ Çocuk Cinsel İstismarına Yaklaşım Eğitimi “ yapıldı.

26 Mayıs 2018 Cumartesi günü, Saat : 10:00 ile 15.00 saatleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sanat Merkezi  Büyük Salon’da gerçekleştirilen eğitime 136 kayıtlı psikolog ve sosyal hizmet uzmanı ile kent konseyleri kadın meclisinden katılımcılar katıldı.

Psikolog  Aynur Emre’nin eğitimci olarak yer aldığı sabah oturumunda  “ Çocuk İstismarı ve İhmali, İstismar ve ihmale neden olabilecek riskler ,  Çocuklara Yönelik  Cinsel İstismar
( Çocuklara yönelik cinsel istismarın şekilleri; çocuklarda cinsel istismarı düşündürecek ipuçları; çocukluk çağındaki cinsel istismarın uzun dönem etkileri ) konuları ele alındı.

Eğitimin öğleden sonraki oturumu Çocuk İzlem Merkezi Eğitimcisi, Sosyal Hizmet Uzmanı Seher Dere Ülgen’in  “ Çocuk Cinsel İstismarı ile İlgili  Yasal  Mevzuat “ başlıklı sunumu ile başladı. Bu bölümde  Çocuk Cinsel İstismarı ile ilgili yasal mevzuat, Çocuk Cinsel İhmal ve İstismarına karşı yaptırım ve cezalar , kamu görevlileri ve vatandaşlar açısından bildirim yükümlülüğü, bildirimde izlenecek prosedür hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Eğitime  Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) Eğitimci Sosyal Hizmet Uzmanı  Sezin Ünal ‘ın
Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) tanıtımı ve işleyişini anlattığı
 oturum ile devam edildi. Shu Sezin Ünal “Çocuk İzlem Merkezi’nin tanıtımı, cinsel istismara uğradığı düşünülen çocukların ÇİM’e bildirim şekilleri ,çocuğun ÇİM’e getirilme süreci ve Çocuk İzlem Merkezinin işleyişi konularında bilgi sundu.

Katılımcıların  yoğun ilgi gösterdiği eğitimde verilen vaka örnekleri ve deneyim paylaşımları; katılımcılardan gelen katkı ve sorular canlı bir tartışma  ortamı oluşturdu.

Eğitimin genel değerlendirme bölümünde konuşan Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi başkanı psikolog Mevlüt Ülgen “Çocuk Cinsel İstismarına Yaklaşım Eğitimi’nin Çocukları Cinsel İstismardan Korumak  amacıyla başlattıkları Çocuk Cinsel İstismarını Önleme Projesi çerçevesinde yapıldığını, bu eğitimin projenin ilk adımlarından birisini oluşturacağını, önümüzdeki aylarda gönüllü olarak bu alanda eğitim ve farkındalık çalışması yapacak psikolog ve sosyal hizmet  uzmanlarına yönelik eğitici eğitimi yapılacağını daha sonra kent konseyleri, sivil toplum örgütleri , kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler işbirliğiyle semtlerde, okullarda  ve STK’larda farkındalık eğitimlerine başlayacaklarını söyledi.  Ülgen “Çocuk İhmal ve İstismarı ülkemizde her geçen gün artarak devam toplumsal bir sorundur. Bu sorunu yalnızca cezai yaptırımlarla, ceza artırımları ile çözmek pek mümkün değildir. Çok boyutlu ve bir o kadar da acı veren  toplumsal yara olan bu sorunu çözmek için sorunu ortaya çıkaran ve besleyen sosyo-ekonomik,  siyasal, kültürel etkenleri ile bütüncül bir bakış açısıyla ele almak gerekmektedir. “ dedi.  Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi olarak bu sorunun çözümüne yönelik çalışmalara katkı sunmak istediklerini, bu konuda işbirliği ve ortak çalışmaya hazır olduklarını  belirtti.

 
 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.