CİNSEL KİMLİĞE DAYALI ŞİDDET

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ LGBTİ ÇALIŞMALARI BİRİMİ 27 MART 2015 CUMA SAAT 18,00

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 1 saniye okuma süresine sahiptir.

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.