22.10.2018 tarihinde Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Birimi

“Cinsellik hakkında yanlış bildiklerimiz veya cinsel mitler”...

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 20 saniye okuma süresine sahiptir.

 22.10.2018 tarihinde Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet biriminin

“cinsellik hakkındayanlış bildiklerimiz veya cinsel mitler”

konulu birim içi etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.