21. OLAĞAN GENEL KURUL GÖREV DAĞILIM SONUCU

TPD İzmir Şube 21. Olağan Genel Kurulu sonucu görev dağılımı aşağıdaki gibi yapılmıştır.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 7 saniye okuma süresine sahiptir.

 Değerli Üyelerimiz,


 
 
 
 
 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.