1 Mayısta Alandayız.

TPD İzmir Şubesi olarak 1 Mayısta Alandayız. 1 Mayıs 2015 günü saat 11. 00 de Konak Pier önünde KESK kortejinde buluşmak dileğiyle. Sensiz bir kişi eksiğiz, Sen

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 2 saniye okuma süresine sahiptir.

 Tüm meslektaşlarımıza, öğretim üyelerimize ve

öğrencilerimize çağrımızdır!
 
 
 
 
Nükleere inat, yaşasın hayat demek için,
Nükleer öldürür, nükleere hayır demek için,
 Bağımsız mesleğiz, yasamızı isteriz demek için,
 Bağımsız meslek yasamızın çıkması için,
 Özlük haklarımızın korunması ve geliştirilmesi için,
 Mesleki uzmanlaşmada fırsat eşitliği için,
Mesleki standartların belirlenmesi ve uygulanabilmesi için,
 Kamuda ve özel sektörde istihdamımızın arttırılması için,
 Güvencesiz çalışmaya ve hak ihlallerine dur demek için,
 İş cinayetlerine dur demek için,
Savaşa hayır, Barış hemen şimdi demek için,
 Toplumsal barış için,
 Mülteci haklarının tanınması ve geliştirilmesi için,
Yaşamın her alanında var olan baskıya, sömürüye, ayrımcılığa, şiddete ve işkenceye
dur demek için,
 İç Güven(siz)lik yasasına dur demek için,
 Nefret suçlarına ve söylemine dur demek için,
Evde, sokakta, okulda, işte yaşanan cinsiyet ayrımcılığına dur demek için,
Mobbinge dur demek için,
 Kadına yönelik şiddetin son bulması için,
Çocuk istismar-ihmalinin son bulması için,
 Çocuk cezaevlerinin kapatılması için,
 Çocuk işçiliğinin son bulması için,
 Çocuk yaşta evliliklerin olmaması için,
 Engelli haklarının korunması ve iyileştirilmesi için,
Hasta haklarının korunması ve iyileştirilmesi için,
 Sağlıkta yaşanan hak ihlallerinin son bulması için,
Eğitimde fırsat eşitliği için,
İş güvenliği ve sendikal haklarımızın korunması ve geliştirilmesi için,
 “Psikolog” unvanımızın korunması için
 
 
 
TPD İzmir Şubesi olarak
1 Mayısta Alandayız.
1 Mayıs 2015 günü saat 11. 00 de Konak Pier önünde KESK kortejinde buluşmak dileğiyle.
 
 
Sensiz bir kişi eksiğiz,
Seninle daha güçlü…
 
 
 
 
TPD İzmir Şube Yönetim Kurulu

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.